Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2012

abstrakcyjnie
9457 8a1d 390
Reposted fromhugs-and-drugs hugs-and-drugs
abstrakcyjnie
9460 76db 390
Reposted fromthegirl thegirl viaover over
abstrakcyjnie
Reposted fromweightless weightless viaover over
2920 699a 390
Reposted fromlmn lmn viaover over
abstrakcyjnie
1257 40fb 390
Reposted frommarjabronikowska marjabronikowska viaover over
abstrakcyjnie
2776 4de8 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viaerrkka errkka
abstrakcyjnie
Od chwili kiedy Cię zobaczyłam wiedziałam, że chcę być Twoja.
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaklaudzik klaudzik

November 05 2012

abstrakcyjnie
Tak wiele się zmieniło od tamtej jesieni.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaTommekk Tommekk
abstrakcyjnie
4542 198f 390
Reposted fromsilentshout silentshout viaTommekk Tommekk
3441 ad30 390
abstrakcyjnie
abstrakcyjnie
Nigdy nie pomyślałabym, że zakocham się w Tobie z taką siłą, z jaką to zrobiłam ...
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viaiwannabeyour iwannabeyour
abstrakcyjnie
abstrakcyjnie
abstrakcyjnie
abstrakcyjnie
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, a nie kiedy będziesz samotny.
— Mądrość wyczytana
Reposted froma-poem a-poem viavstane vstane
abstrakcyjnie
Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Maria już nie Awaria
Reposted fromcatchmelater catchmelater viavstane vstane
abstrakcyjnie
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken viavstane vstane
abstrakcyjnie
Był sobie król
był sobie paź
i była też królewna
żyli wśród róż
nie znali burz
rzecz najzupełniej pewna
Kochał ją król
kochał ją paź
kochali ją oboje
i ona ich kochała też
kochali się we troje

Lecz srogi los
okrutna śmierć
w udziale im przypadła
króla zjadł pies
pazia zjadł kot
królewnę myszka zjadła
Lecz żeby ci
nie było żal
dziecino ukochana
z cukru był król
z piernika paź
królewna z marcepana.
— .
abstrakcyjnie
“ Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. ”
— A. Mickiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl